Šta je to Centos Web Panel?

Šta je to Centos Web Panel?

Za razliku od webuzo panela,centos web panel (CWP) je Multi-User panel sa mogućnošću kreiranja korisničkih i reseller naloga

Centos web panel nudi veoma zanimljive administratorske funkcije koje ne postoje kod drugih panela tako da ćete u CWP zaboraviti na logovanje u shell konzolu.CWP kao dodatak nudi opciju instalacije softaculous plugina.Takođe jedna od zanimljivih opcija CWP-a je 1-klik instalacija shoutcast audio streaming plugin-a koji vam omogućava pokretanje vaše online radio stanice na istom serveru gde se nalaze i vaši sajtovi.

Read More »

Šta je webuzo?

Šta je webuzo?

Webuzo je LAMP STACK  i “Single user control panel” sa 350+ auto instalacionih skripti u premium verziji i 60+ auto instalacionih skripti u besplatnoj verziji

Webuzo control panel (www.webuzo.com) je napravila kompanija Softaculous LTD koja u svojoj osnovnoj ponudi ima već prepoznatljiv plugin svim korisnicima shared hostinga one-click installer SOFTACULOUS.Tako i sam webuzo panel u sebi već po defaultu ima integrisan softaculous installer koji dosta olakšava rad sa instalacijama svih poznatih skripti,njinim Read More »