Šta je to Centos Web Panel?

Šta je to Centos Web Panel?

Za razliku od webuzo panela,centos web panel (CWP) je Multi-User panel sa mogućnošću kreiranja korisničkih i reseller naloga

Centos web panel nudi veoma zanimljive administratorske funkcije koje ne postoje kod drugih panela tako da ćete u CWP zaboraviti na logovanje u shell konzolu.CWP kao dodatak nudi opciju instalacije softaculous plugina.Takođe jedna od zanimljivih opcija CWP-a je 1-klik instalacija shoutcast audio streaming plugin-a koji vam omogućava pokretanje vaše online radio stanice na istom serveru gde se nalaze i vaši sajtovi.

Read More »